KONSTELACJA VS. KONSOLACJA


POPRAWNIE: Konstelacja to inaczej gwiazdozbiór. Jest również synonimem konfiguracji, układu, stanu rzeczy. Konsolacja to inaczej stypa, czyli uroczysta uczta organizowana z powodu śmierci kogoś bliskiego lub znanej osoby. Oznacza także pocieszenie.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Konstelacja pochodzi od łacińskiego constellatio oznaczającego gwiazdozbiór, natomiast konsolacja wywodzi się z łacińskiego consolatio, czyli ulga, pociecha.

SUBREPCJA VS. OBREPCJA


POPRAWNIE: Subrepcja to przemilczenie prawdy we wniosku o dyspensę w celu jej otrzymania. Obrepcja to z kolei uzyskanie dyspensy na mocy zmyślonego i fałszywego powodu.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Subrepcja pochodzi od łacińskiego subreptio oznaczającego kradzież. Obrepcja wywodzi się również z łaciny, od wyrazu obreptio, czyli oszukanie.

EPIGON


ZNACZENIE: Bierny naśladowca wielkich poprzedników.


UŻYCIE: Epigon to określenie osoby, która jest kontynuatorem przeżywających się, przemijających kierunków sztuki lub nauki. Rodzaj żeński to epigonka


PRZYKŁAD: Jego epigonizm, by nie używać określenia lenistwo, posuwał się do tego stopnia, że kopiował poprzedników nawet przy tworzeniu epigramów i epigrafów.


ETYMOLOGIA: gr. epígonos – później urodzony.

PURYSTA


ZNACZENIE: Osoba dbająca o czystość i nieskazitelność języka.


UŻYCIE: Purysta często zwraca uwagę na poprawność językową w sposób przesadny, a nawet pedantyczny. Puryzm to postawa językowa charakteryzująca się rygorystyczną dbałością o poprawność i czystość języka, wynikającą z pobudek emocjonalnych, związanych z poczuciem, że język jest wartością wymagającą troski. Puryści dążą do usunięcia z języka lub niedopuszczenia do niego tych elementów, które uważają za niepoprawne lub szkodliwe.


PRZYKŁAD: Nazywała się językową purystką i dlatego założyła, że czytanie Słowa dnia jest jej zbędne. Nie wiedziała, że mówiąc o sobie w ten sposób popełnia pleonazm.


ETYMOLOGIA: łac. – czysty.

KONSYLIUM VS KONCYLIUM


POPRAWNIE: Konsylium to narada lekarzy mająca na celu rozpoznanie choroby i ustalenie sposobu leczenia. Dawniej słowem konsylium określano także każdą naradę w ważnej sprawie. Koncylium to z kolei inaczej sobór.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Konsylium pochodzi od łacińskiego consiliarius – doradca, a koncylium od concilium – zgromadzenie.

RECYPOWAĆ VS. PERCYPOWAĆ


POPRAWNIE: Recypować to inaczej przejąć lub przyswoić sobie coś. Recypować można na przykład nowe wartości i wzory kultury, ale także prawa do czegoś. Percypować oznacza natomiast świadome postrzeganie czegoś, reagowanie na bodźce zewnętrzne, odbieranie czegoś.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy wywodzą się z łaciny. Recypowanie pochodzi od recipere – odbierać, przyjmować, zaś percypować od percipere – wziąć w posiadanie.

CROWDSOURCING VS. CROWDFUNDING


POPRAWNIE: Crowdsourcing to proces, w ramach którego organizacja, np. firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit, przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi, np. poprzez wyspecjalizowany portal. Często chodzi o pozyskanie nowych pomysłów np. na kampanie marketingowe. Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu udział w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Osoby, których pomysły się spodobają są wynagradzane. Crowdfunding to z kolei forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na rozwój crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy pochodzą od angielskiego crowd – tłum oraz odpowiednio sourcing – czerpanie ze źródeł i funding – finansowanie.