PODAWAĆ W WĄTPLIWOŚĆ

Czas na innowację!

Po sugestiach niektórych z Was, by do wyrazów i zwrotów dołączyć też takie, które są mylnie stosowane – dziś pierwsze problematyczne wyrażenie: PODAWAĆ W WĄTPLIWOŚĆ.

„Słowo dnia” jest łase na komentarze!


POPRAWNIE: Podawać w wątpliwość.


BŁĘDNIE: Poddawać w wątpliwość; poddawać pod wątpliwość.


DLACZEGO TAK?: Wyrażenie „podawać w wątpliwość” nie sugeruje ubezwłasnowolnienia ani uzależnienia nikogo ani niczego, dlatego mylne jest stosowanie czasownika „poddawać” w miejscu poprawnego „podawać”. Powszechne popełnianie tego błędu może wynikać z zastosowania czasownika „poddawać” w innych konstrukcjach: „poddawać kontroli” czy „poddawać pod dyskusję” – w tych przypadkach „poddawać” jest użyciem poprawnym.