MITYGOWAĆ


ZNACZENIE: Zwracać komuś uwagę na niestosowne zachowanie.


UŻYCIE: Mitygować to także hamować czyjąś zapalczywość. Co ciekawe, jak podaje internetowa wersja słownika Kopalinskiego, mitygować można też rozumieć w znaczeniu podobny do angielskiego to mitigate, czyli łagodzić, uspokajać.


PRZYKŁAD: Była publicznie mitygowana przez przełożonego, mimo że nie miała nic do zrzucenia swojemu zachowaniu.


ETYMOLOGIA: łac. mitigare - zmiękczać.

EMABLOWAĆ


ZNACZENIE: Inaczej adorować.


UŻYCIE: Emablować to synonim bawienia czy wręcz zabawiania kobiet. Może też być użyty w znaczeniu nadskakiwania, asystowania czy umizgiwania się.


PRZYKŁAD: Emablował ją od początku przyjęcia, by ostatecznie porzucić dla długonogiej kelnerki.


ETYMOLOGIA: fr. aimable – miły.

RECYPOWAĆ VS. PERCYPOWAĆ


POPRAWNIE: Recypować to inaczej przejąć lub przyswoić sobie coś. Recypować można na przykład nowe wartości i wzory kultury, ale także prawa do czegoś. Percypować oznacza natomiast świadome postrzeganie czegoś, reagowanie na bodźce zewnętrzne, odbieranie czegoś.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy wywodzą się z łaciny. Recypowanie pochodzi od recipere – odbierać, przyjmować, zaś percypować od percipere – wziąć w posiadanie.

ADIUSTOWAĆ


ZNACZENIE: Przygotować tekst do druku pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i graficznym.


UŻYCIE: Adiustacja polega na ręcznym naniesieniu na maszynopisach lub wydrukach dyspozycji dla osoby dokonującej składu i łamania tekstu. Dyspozycje te mają formę znaków korektorskich, dopisków tekstowych oraz ewentualnie innych potrzebnych oznaczeń. Adiustacja może być nanoszona przez więcej niż jedną osobę, a także dotyczyć np. dubbingu czy scenariusza.


PRZYKŁAD: Gdy redaktor skończył pisać komentarz, do zamknięcia gazety pozostało mu już tylko zadiustowanie tekstów dziennikarzy.


ETYMOLOGIA: łac. ad – do + iustus – słuszny.

EPATOWAĆ


ZNACZENIE: Celowo zadziwiać lub szokować czymś.


UŻYCIE: Współcześnie czasownik epatować jest synonimem słów szokować, bulwersować. Najczęściej ma wydźwięk pejoratywny. Oryginalnie jednak epatowanie miało wydźwięk jedynie pozytywny. Epatując wprawiało się w podziw, zdumienie, osłupienie, np. doskonałym artykułem, interpretacją muzyczną, strojem.


PRZYKŁAD: Epatował sąsiadów swoim wzorowo zadbanym ogródkiem.


ETYMOLOGIA: fr. épater – utrącić nóżkę (kieliszka), rzucić kogo na kolana, zdumiewać.