BIOM


ZNACZENIE: Zbiorowisko roślin i zwierząt obejmujące duży, wyodrębniony ekologicznie obszar.


UŻYCIE: Biom to rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i wyróżniającym się świecie zwierzęcym. W ujęciu powszechnie przyjętym biom jest pojęciem abstrakcyjnym, rodzajem kategorii. O zaliczeniu różnych obszarów do tego samego biomu decyduje podobieństwo fizjonomiczne, a nie pokrewieństwo zasiedlających je organizmów.


PRZYKŁAD: Przykłady biomów: Tatry, Amazonia, Bajkał.


ETYMOLOGIA: gr. bios – życie.

DENDROLOG


ZNACZENIE: Specjalista drzewoznawstwa.


UŻYCIE: Dendrolodzy są często myleni z botanikami. Jednak tak jak każdy dendrolog jest botanikiem, to nie każdy botanik jest dendrologiem, ponieważ dendrologia skupia się tylko na drzewach i krzewach, podczas gdy botanika to nauka o wszystkich roślinach. Dendrologia ma duże znaczenie w architekturze krajobrazu oraz leśnictwie. Dendrolodzy zajmują się także określeniem wieku drzew, poprzez badanie ich słojów w pniu.


PRZYKŁAD: Miał być spacer po lesie, skończyło się na wykładzie o gatunkach i „zwyczajach” drzew – nikt nie wiedział, że K. jest domorosłym dendrologiem.


ETYMOLOGIA: gr. déndron – drzewo + lógos – słowo, nauka.

CSR


ZNACZENIE: Wym. [si es ar]; akronim Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu, jego etyczny wymiar.


UŻYCIE: CSR to koncepcja biznesowa, według której firmy dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy lokalnych społeczności, środowiska naturalnego czy innych grup/obszarów. Założeniem CSR jest wzbogacenie strategii biznesowej firmy o działania, które mają nie tylko przełożyć się na jej sukces finansowy, ale również mieć pozytywny wpływ na otoczenie. Z reguły jest to stosunkowo niewielka część biznesu, jednak jeśli w działalność CSR zaangażuje się dużo podmiotów, może to wyraźnie poprawić jakość życia lokalnych społeczności, wpłynąć na zmianę zwyczajów w kwestii ochrony środowiska, pomóc najbardziej potrzebującym etc. Niezbędną cechą działań CSR jest fakt, że są one przez firmę prowadzone dobrowolnie, tzn. nie są wynikiem konieczności dostosowania się np. do obowiązujących wymogów prawnych. Działania CSR mogą przyjmować formę finansowego wspierania lokalnego domu dziecka, sadzenia drzew, recyklingu czy budowy ścieżek rowerowych.


PRZYKŁAD: Jedną z bardziej znanych niedawno zakończonych akcji CSR na polskim rynku jest inicjatywa pomocy psom ze schroniska prowadzona przez portal Szerlok. A u waszych pracodawców jak z CSRem?


ETYMOLOGIA: ang. CSR – Corporate Social Responsibility – znaczenie jak wyżej.

KONTAMINACJA


ZNACZENIE: Zjawisko językowe polegające na łączeniu dwóch lub więcej wyrazów w jeden nowy; przykładem może być „brunch” powstały z połączenia wyrazów „breakfast” + „lancz” (lunch) czy „smog” – „smoke” (dym) + „fog” (mgła).


UŻYCIE: Kontaminacja w znaczeniu językotwórczym jest inaczej nazywana portmanteau [portmanto]. Kontaminacja jest jednak także określeniem stosowanym w ekologii i oznacza zanieczyszczenie czegoś (np. terenu) substancją trującą, promieniotwórczą lub drobnoustrojami chorobotwórczymi.


PRZYKŁAD: W Indiach kontaminacja środowiska w miastach osiąga bardzo wysokie wskaźniki, nie przeszkadza to jednak mieszkańcom na tworzenie hitów kinowych spod szyldu Bollywood – kontaminacji wyrazów Hollywood i Bombaj.


ETYMOLOGIA: łac. contaminare – zetknąć, zbrukać, zarazić.