WARRANT


ZNACZENIE: Dokument często dołączony do akcji lub obligacji.


UŻYCIE: Warrant daje posiadaczowi akcji lub obligacji, do których jest dołączony ograniczone lub nieustające prawo kupna papierów wartościowych lub innych aktywów po ustalonej cenie. Może też dawać prawo do subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta.


PRZYKŁAD: Żeby zwiększyć atrakcyjność debiutu giełdowego spółki inwestorom zaoferowane zostały warranty.


ETYMOLOGIA: ang. warrant – znaczenie jak wyżej.

DYSKONTOWAĆ


ZNACZENIE: Wykorzystywać jakiś fakt lub jakieś okoliczności dla siebie pomyślne.


UŻYCIE: Dyskonto w znaczeniu finansowym to różnica pomiędzy wysokością zobowiązania płatnego w przyszłości i ceną, po jakiej wierzyciel odstępuje je przed terminem spłaty. Różnica ta stanowi kwotę odsetek przypadającą następnemu wierzycielowi za okres od chwili nabycia do momentu spłaty zobowiązania. Podstawą obliczenia dyskonta jest istniejąca w danym kraju stopa dyskontowa. Dyskontować to inaczej realizować weksel lub inne papiery wartościowe przed terminem ich płatności, z odliczeniem dyskonta.


PRZYKŁAD: Aby obliczyć dyskonto finansowe należy posłużyć się następującym wzorem: D=F-P; D/F=r; gdzie D – dyskonto, F – wartość przyszła kapitału, P – wartość początkowa kapitału, r – stopa dyskontowa.


ETYMOLOGIA: łac. discomputus – potrącenie przy wypłacie przed terminem.

RENMINBI


ZNACZENIE: Oficjalna nazwa waluty chińskiej.


UŻYCIE: Yuan, potoczne określenie chińskiej waluty, oznacza po protu ‚pieniądz’ lub ‚okrągły’. Jeden yuan dzieli się na 10 jiao, a jeden jiao – na 10 fenów. Międzynarodowy skrót waluty to CNY lub RNB, a znak ¥. Renminbi ma się do juana tak, jak funt szterling (oficjalna nazwa waluty) do funta (sposób wyrażania cen).


PRZYKŁAD: Za jednego renminbi trzeba obecnie zapłacić około 55 gr.


ETYMOLOGIA: chin. 人民币 – znaczenie jak wyżej.

ROLOWAĆ


ZNACZENIE: W odniesieniu do długu, spłacenie zobowiązania poprzez zaciągnięcie nowego długu.


UŻYCIE: Rolować można kredyty, pożyczki oraz wszelkie inne zobowiązania. W ten sposób także rządy państw rolują swój dług emitując nowe obligacje. Zamianie zobowiązań na nowe najczęściej towarzyszy dodatkowa zachęta, np. wyższe oprocentowanie lub zakup nowych obligacji z dyskontem.


PRZYKŁAD: Rolowanie długu to temat popularny w związku z kryzysem gospodarczym. Na działanie takie zdecydowano się np. w przypadku Grecji, by uniknąć jej bankructwa.


ETYMOLOGIA: ang. roll – znaczenie jak wyżej.

DEBIT VS. DEBET


POPRAWNIE: Debit to zezwolenie władz na sprowadzanie lub rozpowszechnianie wydawnictw zagranicznych, a w okresie cenzury, zgoda odpowiedniego urzędu na rozpowszechnianie danej pozycji. Debet z kolei w bankowości określa ujemne saldo na koncie, które powstaje na skutek wypłacenia z niego większej ilości środków niż na nim było. W księgowości natomiast debetem nazywa się lewą stronę rachunku rozliczeniowego, czyli miejsce gdzie wpisuje się aktywa.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy wywodzą się od łacińskiego słowa debitum, czyli dług.

PRO FORMA


ZNACZENIE: Inaczej dla zachowania pozorów, dla przyzwoitości.


UŻYCIE: Współcześnie określenie pro forma najczęściej stosuje się do oznaczenia rodzaju faktury, która jest jedynie dokumentem będącym zapowiedzią lub propozycją właściwej faktury (zwykle faktury VAT). Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym. Często jest wystawiana zanim kontrahent wpłaci zaliczkę czy przedpłatę, a prosi o fakturę dla potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


PRZYKŁAD: Gdy kończy się okres abonamentowy, firmy czasem wysyłają klientom fakturę pro forma. Nie jest jednak obowiązkiem jej opłacenie, jeśli nie chce się dalej korzystać z danej usługi.


ETYMOLOGIA: łac. pro forma – znaczenie jak wyżej.

FIDUCJARNY


ZNACZENIE: W odniesieniu do pieniądza, niepełnowartościowy, niewymienialny na kruszce.


UŻYCIE: Wartość pieniądza fiducjarnego określa umowa społeczna, najczęściej w formie aktu prawnego. Tradycyjnie przyjęło się, że pojęcie pieniądza fiducjarnego jest równoważne z pieniądzem papierowym, w przeciwieństwie np. do monet z drogocennych kruszców. Zawieszenie wymienialności banknotów na złoto, a następnie całkowite oderwanie walut od parytetu złota spowodowały, że pieniądz papierowy początkowo w części, a obecnie w całości jest pieniądzem fiducjarnym.


PRZYKŁAD: Obecne zwyżki cen zlota są wynikiem spadku zaufania ludzi w wartość pieniądza fiducjarnego.


ETYMOLOGIA: łac. fides – wiara.