KURTAŻ


ZNACZENIE: Inaczej wynagrodzenie maklera lub brokera.


UŻYCIE: Kurtaż to wynagrodzenie, prowizja, którą otrzymuje makler za pośredniczenie w transakcjach giełdowych, lub broker przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych z tytułu uplasowania danego ryzyka w określonym zakładzie ubezpieczeń. Prowizję płaci wówczas brokerowi ubezpieczyciel jako ustalony procent składki np. 15 proc. od składki pozyskanej za dane ubezpieczenia.


PRZYKŁAD: Umówili się na umowę kurtażową, co pozwoliło na uniknięcie uiszczania comiesięcznej opłaty.


ETYMOLOGIA: fr. courtage – akwizycja.

OTC


ZNACZENIE: Wym. [oł ti si]; określenie najczęściej używane w odniesieniu do leków – leki OTC to te, które są sprzedawane bez recepty.


UŻYCIE: Ideą leków OTC jest samoleczenie w powszechnych dolegliwościach, takich jak przeziębienie czy lżejsze bóle. Aby lek mógł zostać dopuszczony do obrotu jako lek OTC, musi być bezpieczny w stosowaniu w ściśle limitowanym okresie, zwykle do 3 lub 5 dni, w konkretnych, łatwych do samozdiagnozowania przez pacjenta wskazaniach. W terminologii finansowej OTC to rynek transakcji pozagiełdowych. Ceny na tym rynku są cenami negocjowanymi pomiędzy poszczegónymi brokerami, w Polsce przykładem jest Centralna Tabela Ofert, w USA, będąc jednocześnie największym rynkiem OTC na świecie, NASDAQ.


PRZYKŁAD: Jest hipochondryczką, zna wszystkie dostępne na rynku leki OTC.


ETYMOLOGIA: ang. over the counter – dosł. ponad ladą.

SPREAD


ZNACZENIE: W odniesieniu do walut, różnica między kursem kupna, a sprzedaży.


UŻYCIE: O spreadzie jest głośno w kontekście aprecjacji franka szwajcarskiego i rosnącymi w związku z tym ratami kredytów w tej walucie. Spread to różnica w kursie kupna waluty, po jakim banki wypłacają kredyt w złotych, oraz kursie sprzedaży, po jakim naliczają miesięczne raty. Dziś przyjęty został projekt ustawy, który pozwala,by klienci, którzy wzięli kredyty w obcych walutach nie musieli kupować ich w banku, który ten kredyt im przyznał.


PRZYKŁAD: Raty za mieszkanie urosły mi w ostatnich miesiącach o kilkaset złotych. Dobrze, że przyjęty został chociaż projekt ustawy ograniczającej spready.


ETYMOLOGIA: ang. spread – rozpiętość.

APANAŻE


ZNACZENIE: Dochody osoby wykonującej wolny zawód lub dochody duże lecz nieregularne; brak formy liczby pojedynczej.


UŻYCIE: Historycznie apanaże były pensją lub własnością ziemską przyznawaną tym członkom rodziny królewskiej, którzy nie zasiadali na tronie. Apanaże to także dożywotnio otrzymywane wynagrodzenie dygnitarzy państwowych, np. polskich byłych prezydentów.


PRZYKŁAD: Zdecydowałam się na pracę w charakterze wolnego strzelca, ponieważ mimo że przychody nie są regularne, liczę na okresowe konkretne apanaże.


ETYMOLOGIA: łac. apanare – dawać chleb.