ASTROGNOZJA


ZNACZENIE: Umiejętność rozpoznawania na niebie gwiazd i gwiazdozbiorów.


UŻYCIE: Astrognozja to znajomość rozmieszczenia obiektów astrologicznych na niebie. Astracja z kolei to tworzenie się nowych gwiazd.


PRZYKŁAD: W CV, w sekcji „dodatkowe umiejętności” wpisał „astrognozja”. O dziwo, nikt nie zapytał się go o szczegóły podczas rozmowy o pracę na stanowisku księgowego.


ETYMOLOGIA: gr. astrum – gwiazda + gnósis – poznanie.

PROZOPAGNOZJA


ZNACZENIE: Utrata zdolności rozpoznawania twarzy.


UŻYCIE: Prozopagnozja to zaburzenie percepcji wzrokowej polegające na upośledzonej zdolności rozpoznawania twarzy znajomych lub widzianych już osób, a w niektórych przypadkach także ich wyrazu emocjonalnego. Cierpi na nią około 2 proc. ludzi. Zaburzenie to może mieć postać nabytą, gdy pojawia się w wyniku uszkodzenia mózgu, lub wrodzoną. Osoby chore na prozopagnozję generalnie nie mają kłopotów ze wzrokiem, ani z zapamiętywaniem innych faktów. W szczególności nie jest u nich zaburzona pamięć dotycząca znajomych osób i potrafią oni rozpoznawać ludzi na podstawie informacji z innych źródeł niż twarz. Zwykle rozróżniają też poszczególne części twarzy, ale ich kształt i położenie u wszystkich ludzi wydaje się im jednakowe.


PRZYKŁAD: Na prozopagnozję cierpi podobno Brad Pitt; nie zdziwcie się więc jeśli następnym razem na ulicy uda, że was nie zna.


ETYMOLOGIA: gr. prósōpon – twarz, maska + agnōsia – nieświadomość.

EKSPLIKACJA


ZNACZENIE: Inaczej wytłumaczenie.


UŻYCIE: Eksplikacja to synonim tłumaczenia. W znaczeniu filmowym, eksplikacja reżyserska to 1-2 stronicowy tekst, w którym muszą być zawarte: artystyczny zamysł filmu, przesłanie gotowego dzieła, opis wizji plastycznej.


PRZYKŁAD: Mimo dużego zaangażowania się w eksplikację pomysłu, nie spotkał się on z uznaniem zebranych.


ETYMOLOGIA: łac. explicitus - rozwinięty.

BINARNY


ZNACZENIE: Inaczej podwójny.


UŻYCIE: Binarny to inaczej dwójkowy. W matematyce mówiąc o systemie binarnym chodzi o system oparty na dwóch wartościach: 0 i 1 – komputery odbierają dane oparte wyłącznie na tym systemie. Powszechnie używanyjest on w elektronice cyfrowej. Minimalizacja liczby stanów do dwóch pozwala na proste wprowadzenie systemu do sprzętów, w których odpowiada on zazwyczaj stanom „wyłączony” i „włączony”.


PRZYKŁAD: O systemie binarnym uczyli m.in. Pi i Sigma (dwudziestolatkowie i młodsi nie będą wiedzieli o co chodzi;)).


ETYMOLOGIA: łac. binarius – podwójny.

KINESIOTAPING


ZNACZENIE: Metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, inaczej plastrowanie dynamiczne.


UŻYCIE: Kinesiotaping stosuje się w fizjoterapii. Metoda ta wykorzystuje specjalnie wytworzony plaster wynaleziony przez dr Kenzo Kasego. Jest to plaster nieograniczający ruchów, rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonych do do parametrów skóry, niezawierający leków ani latexu, odporny na działanie wody oraz umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu.


PRZYKŁAD: Poszedł na masaż, a wyszedł obklejony plastrem – fizjoterapeuta uznał, że kinesiotaping będzie dla niego lepszy.


ETYMOLOGIA: gr. kinētikós – ruchomy + ang. tape – taśma.

ONYCHOFAGIA


ZNACZENIE: Inaczej obgryzanie paznokci.


UŻYCIE: Onychofagia traktowana jest jako zaburzenie nerwicowe związane ze stresem. Według statystyk, notoryczne obgryzanie paznokci dotyczy od około 30 proc. dzieci w wieku 7-10 lat i 45 proc. nastolatków. Nieznane są dokładnie przyczyny obgryzania paznokci, może ono być spowodowane zaburzeniami osobowości, stresem, niekontrolowaniem emocji, problemami neurologicznymi, a także może być uwarunkowane genetycznie.


PRZYKŁAD: Na onychofagię cierpią nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Nasza roczna suka obgryza paznokcie, że aż słychać.


ETYMOLOGIA: łac. onychophagia – znaczenie jak wyżej.

KRYPTOZOOLOGIA


ZNACZENIE: Badania nad gatunkami zwierząt, występujących w podaniach, legendach i relacjach świadków, a których istnienie odrzuca współczesna zoologia, ze względu na brak wiarygodnych, naukowych dowodów.


UŻYCIE: Kryptozoologia zajmuje się także badaniem możliwości istnienia gatunków zwierząt uważanych za wymarłe przez zoologię. Zoologia posiada dość rygorystyczne zasady uznawania nieznanych dotąd gatunków za istniejące. Aby uznać za istniejący musi być przedstawiony minimum jeden osobnik postulowanego gatunku, albo dostarczenie próbek tkanek z których da się wyodrębnić DNA plus wyraźne zdjęcia ukazujące całą sylwetkę zwierzęcia z trzech różnych stron.


PRZYKŁAD: Wśród najpopularniejszych stworów opisywanych przez ekspertów kryptozoologii wymienia się krakena oraz Yeti.


ETYMOLOGIA: gr. kryptos – ukryty + zoon – zwierzę + logos – nauka.

APSYDA


ZNACZENIE: Półkolista lub wieloboczna część bazyliki, kościoła, zwykle zawierająca ołtarz główny, najczęściej zamykająca prezbiterium (patrz zdjęcie poniżej); także absyda.


UŻYCIE: Apsydy półkoliste występowały od wczesnego chrześcijaństwa do romanizmu. Gotyk stosował przeważnie wieloboczne zamknięcia naw, które także czasem są określane mianem apsyd. Mała apsyda, dostawiona do większej, zwana jest apsydiolą. Apsyda to także każdy z pary punktów największego przybliżenia i największego oddalenia orbity jednego ciała niebieskiego względem drugiego, centralnego.


PRZYKŁAD: Na zajęciach z fotografii dostali zadanie sfotografowania wnętrza apsydy.


ETYMOLOGIA: łac. apsidis – sklepienie, łuk.

aps

OOLOGIA


ZNACZENIE: Dział ornitologii zajmujący się badaniem jaj ptaków.


UŻYCIE: Oologia zajmuje się badaniem budowy, rozmiarów, ubarwienia czy kształtów ptasich jaj. Kolekcje oologiczne stanowią bogate źródło informacji o gatunkach ptaków, ich biologii, anatomii i fizjologii. Także owologia.


PRZYKŁAD: Już zdając na weterynarię wiedział, że będzie chciał zawodowo poświęcić się oologii.


ETYMOLOGIA: łac. ovi – jajo.

LUDOLFINA VS. LUDOLOGIA


POPRAWNIE: Ludolfina to inaczej liczba niewymierna π (pi), wyrażająca stosunek długości okręgu koła do długości jego średnicy, w przybliżeniu 3,1415926535… Ludolfina to także imię żeńskie pochodzenia germańskiego, imieniny Ludolfina obchodzi 29 marca. Ludologia to z kolei nauka badająca gry, tutaj więcej na ten temat.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Nazwa ludolfina pochodzi od imienia holenderskiego matematyka, który ją obliczył do 35 cyfr dziesiętnych: Ludolf van Ceulen (1539-1610). Ludologia pochodzi z kolei z łaciny od słów ludus – zabawa, rozrywka + greckie logos – rozum, słowo. Termin ludologia stworzył w 1999 badacz Gonzalo Frasca, od tytułu słynnej książki “Homo Ludens” Johana Huizingi.