ENTROPIA


ZNACZENIE: Inaczej chaos, bezład.


UŻYCIE: Entropia to także miara nieokreśloności, chaotyczności i stopnia nieuporządkowania elementów znajdujących się w danym zbiorze. Pojęcie entropii było pierwotnie ograniczone do zagadnień z zakresu termodynamiki, współcześnie stosuje się je także w teoriach dotyczących m.in. informacji i ewolucji. Pojęcie entropii wprowadził niemiecki fizyk Rudolf Clausius.


PRZYKŁAD: Kto powiedział, że entropia zarezerwowana jest jedynie do tworzenia skomplikowanych wzorów? Entropia doskonale łączy się też z literaturą – najlepszym przykładem projekt Entropia Słowa!


ETYMOLOGIA: gr. entropia – obrót, konwersja.

ABERRACJA


ZNACZENIE: Nieprawidłowość, odchylenie od normy.


UŻYCIE: Aberracja ma różne odniesienia. Może oznaczać stan umysłu, wtedy będzie synonimem nienormalności lub zachowania odbiegającego od powszechnie przyjętego; dotyczyć wady soczewki, na której skutek pokazywany obraz będzie zniekształcony; określać zjawisko obserwowane w astronomii – pozorne odchylenie położenia gwiazd, będące skutkiem ruchu Ziemi.


PRZYKŁAD:
„Ja jestem Pan Maleńczuk, syn Edwarda,
Moja głowa to bomba, a pięść to petarda,
Ja nie gram rock and rolla, rock and roll to syf,
Homo znaczy człowiek, a twist to twist,
Więc podaj falę w pozytywnej relacji,
Bez zbędnych męsko-męskich aberracji,
Homo znaczy człowiek, a ty szukasz sensacji,
Nie znajdziesz żadnych tego typu rewelacji” – jak śpiewa Maciej Maleńczuk, lider zespołu Homo Twist.


ETYMOLOGIA: łac. aberrare – zabłądzić, zabłąkać się.