ISBN


ZNACZENIE: Niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki.


UŻYCIE: ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Według zaleceń standardu, numer ten powinien identyfikować wydawcę, tytuł oraz wydanie.

Do końca 2006 r. ISBN składał się z 10 cyfr. W ciągu liczb zawarta jest m.in. informacja o języku, w jakim wydana jest książka. Język polski to numer 83.


PRZYKŁAD: ISBN stosowany jest od 1966 r., a w Polsce nadawany jest od 1974 r. Zwyczajowo zapisany jest pod lub nad kodem kreskowym.


ETYMOLOGIA: ang. ISBN – International Standard Book Number

ISBN


ZNACZENIE: Niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki.


UŻYCIE: ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Według zaleceń standardu numer ten powinien identyfikować wydawcę, tytuł oraz wydanie. Do końca 2006 r. składał się z 10 cyfr. W ciągu liczb zawarta jest m.in. informacja o języku, w jakim wydana jest książka. Język polski to numer 83.


PRZYKŁAD: ISBN stosowany jest od 1966 r., a w Polsce nadawany jest od 1974 r. Zapisany jest pod lub nad kodem kreskowym.


ETYMOLOGIA: ang. ISBN – International Standard Book Number.

ZNAKI DIAKRYTYCZNE


ZNACZENIE: Znaki graficzne dodawane do liter dla oznaczenia odmiennej ich wymowy.


UŻYCIE: Znaki diakrytyczne mogą być dodawane nad, pod, obok lub wewnątrz litery (ogonek, kreska, daszek, tylda, kropka, kropki) zmieniając jej artykulację i tworząc przez to nową literę. W języku polskim jest dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych (litery diakrytyzowane lub diakrytyczne): ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Nie ma zgody, czy litera „ł” należy również do nich zaliczyć, czy jest to po prostu litera z polskiego alfabetu.


PRZYKŁAD: Do sprawdzenia w składzie komputerowym czy dany font posiada polskie litery diakrytyzowane używa się niemającego większego sensu zdania: „zażółć gęślą jaźń” – to najkrótsze zdanie, które zawiera wszystkie polskie litery diakrytyczne.


ETYMOLOGIA: gr. diakritikós – rozdzielający, odróżniający.

LOREM IPSUM


ZNACZENIE: Tekst używany do demonstracji krojów czcionek i kompozycji kolumny.


UŻYCIE: Słowa lorem ipsum to wycięte z traktatu Cycerona „O granicach dobra i zła” fragmenty tekstu. Charakterystyczne, że używane są tylko pewne fragmenty dzieła, często pocięte w połowie wyrazów, tym samym uniemożliwiając odczytanie sensu zapisu. Łaciński tekst ma za zadanie pokazanie ogólnego wyglądu i kompozycji tekstu, bez skupiania się na treści. Często lorem ipsum jest też umieszczany przez redaktorów, by osoba pisząca wiedziała, że w danych miejscach brakuje treści (np. w podpisie pod zdjęciem). Po raz pierwszy fragment starożytnego dzieła został użyty w XVI w. przez nieznanego drukarza.


PRZYKŁAD: Mimo że nie było o tym wcześniej mowy, na pół godziny przed oddaniem do druku redaktor powpisywał mi wszędzie lorem ipsum i miałam znaleźć nazwiska wszystkich osób, jakie były na zdjęciach.


ETYMOLOGIA: łac. (do)lorem ipsum – cierpienie samo w sobie.

CMYK


ZNACZENIE: Zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w poligrafii.


UŻYCIE: Zestaw kolorów CMYK jest stosowany m.in. na użytek atramentów i tonerów używanych w drukarkach, kserokopiarkach etc. Kolory te nie są całkowicie jednolite, różnią się odcieniami barwy ze względu na markę i pochodzenie farby.


PRZYKŁAD: Moja drukarka w końcu się zbuntowała i mimo potrząsania tonerami już nie chce dalej drukować; nie mam wyjścia i muszę kupić wszystkie cztery tonery w kolorach CMYK.


ETYMOLOGIA: CMYK jest złożeniem pierwszych liter nazw kolorów w języku angielskim: C – cyjan (cyan), odcień niebieskiego; M – magenta (magenta), odcień purpurowo-różowy; Y – żółty (yellow); K – kolor kluczowy (key colour).