PARTI PRIS


ZNACZENIE: Wym. [parti pri], w pierwszym wyrazie akcent na koncowe ‚i’; inaczej uprzedzenie.


UŻYCIE: Parti pris to z góry powzięte zdanie, opinia czy pogląd, którego nie chce się zmienić. W liczbie mnogiej: partis pris. Również w znaczeniu przymiotnikowym.


PRZYKŁAD: Ta dyskusja nie ma sensu; ty ze swoim parti pris jesteś całkowicie zamknięty na logiczne argumenty.


ETYMOLOGIA: fr. parti pris – znaczenie jak wyżej.

SENSUS COMMUNIS


ZNACZENIE: Tzw. chłopski rozum.


UŻYCIE: Sensus communis to synonim zdrowego rozsądku. W bardziej naukowym podejściu, to postulat rozumu („norma idealna”) zakładający powszechność poznania, a zwłaszcza powszechność sądów estetycznych i możliwość porozumienia estetycznego, czyli obywającego się bez pomocy pojęć.


PRZYKŁAD: Odwołał się do sensus communis zebranych, ale na niewiele się to zdało: ich rozsądek na pewno nie był zdrowy.


ETYMOLOGIA: łac. sensus communis – znaczenie jak wyżej.

MACTE


ZNACZENIE: Inaczej ‚brawo!’.


UŻYCIE: Macte to inny sposób by powiedzieć ‚bardzo dobrze!’, ‚dobra robota!’, ‚powodzenia!’. Z kolei ‚macte animo!’ to synonim zachęty i krzyknięcia ‚śmiało, odwagi!’.


PRZYKŁAD: Brawo, chłopaki, macte!


ETYMOLOGIA: łac. macte – znaczenie jak wyżej.

SUB ROSA


ZNACZENIE: Inaczej w zaufaniu.


UŻYCIE: Sub rosa to inaczej w tajemnicy, dyskretnie. Określenie to stosuje się także do tajnych działań militarnych.


PRZYKŁAD: Mimo, że powiedział jej to sub rosa, wypaplała wszystko.


ETYMOLOGIA: łac. sub rosa – dosłownie „pod różą”. U starożytnych róża była symbolem dyskrecji, stąd określenie. Według legendy Kupido przekupił Harpokratesa, boga milczenia, różą, aby nie zdradził miłostek Wenery. Gospodarz wieszał różę nad stołem, aby goście wiedzieli, że treść rozmowy ma pozostać w tajemnicy.

PER FAS ET NEFAS


ZNACZENIE: Inaczej nie przebierając w środkach.


UŻYCIE: W dosłownym tłumaczeniu per fas et nefas oznacza „wszelkimi dozwolonymi lub niedozwolonymi środkami”. Jest to nieuczciwy zabieg erystyczny, który występuje wtedy, gdy postulujemy jakąś tezę i przytaczamy kilka argumentów, które ją uzasadniają. Nasz dyskutant obala jeden z argumentów, a następnie triumfalnie oświadcza, że nasza teza nie ma podstaw, chociaż nie powiedział ani słowa o innych, przytoczonych przez nas argumentach.


PRZYKŁAD: Jak to w debatach politycznych bywa: przed referendum za odwołaniem prezydent Warszawy pojawiły się najróżniejsze argumenty, włączając w to te poniżej pasa. Nie zabrakło również retoryki typu per fas et nefas.


ETYMOLOGIA: łac. per fas et nefas – znaczenie jak wyżej.