BTW


ZNACZENIE: Inaczej „przy okazji”.


UŻYCIE: BTW to akronim angielskiego „by the way”, które oznacza „swoją drogą”, „przy okazji”, „nawiasem mówiąc”. Jest częstym skrótem używanym w sms-ach, mailach i ogólnie szeroko w Internecie.


PRZYKŁAD: Musimy się spotkać, żeby omówić plan na wakacje, a btw, słyszałaś że M. zerwała z K.?


ETYMOLOGIA: ang. btw – znaczenie jak wyżej.

A LIMINE


ZNACZENIE: Inaczej od razu (odrzucić).


UŻYCIE: A limine to synonim odrzucenia czegoś natychmiastowo, z miejsca, bez dyskusji.


PRZYKŁAD: Dyskusja zmierzała donikąd. Argumenty stawały się coraz bardziej absurdalne i niedorzeczne, zatem obie strony zaczęły je odrzucać a limine.


ETYMOLOGIA: łac. a limine – od progu.

TYNF


ZNACZENIE: Dawna srebrno-miedziana polska moneta; słowo popularne z uwagi na występowanie w powiedzeniu (patrz przykład).


UŻYCIE: Tynf był w obiegu od połowy XVII w. do połowy XVIII w. Deklarowany nominał monety wynosił 30 groszy, jednak srebro użyte do jej produkcji miało wartość nie większą niż 10-15 groszy. Spowodowane to było trudnościami skarbu królewskiego po potopie szwedzkim. Tynfy były bite w ogromnych ilościach, bardzo niedbale, częste z błędami w napisach. Można spotkać także nazwę tymf.


PRZYKŁAD: „Dobry żart tynfa wart”, to powiedzenie, które oznacza udany żart, trafne powiedzenie, inteligentny dowcip.


ETYMOLOGIA: Od nazwiska Andrzeja Tymfa, dzierżawcy mennic koronnych.

NIL DESPERANDUM


ZNACZENIE: Akcentowane na drugie ‚e’; wyrażenie oznaczające, że nie trzeba tracić nadziei.


UŻYCIE: Nil desperandum to krótszy sposób, by powiedzieć, że nie ma powodu do rozpaczy.


PRZYKŁAD: Po raz kolejny przesunęli mu termin obrony pracy doktorskiej. Nil desperandum, lepiej późno niż wcale.


ETYMOLOGIA: łac. nil desperandum – takimi słowy pociesza Horacy przyjaciela Planka, który zraził się ostatecznie do rzymskiego życia politycznego i wyroków losu.

SUI GENERIS


ZNACZENIE: Inaczej swoisty.


UŻYCIE: Sui generis to określenie rzeczy lub zdarzenia jedynego w swoim rodzaju. Jest synonimem czegoś osobliwego. Najczęściej określa się tak pomysły, idee.


PRZYKŁAD: Unia monetarna krajów UE to rozwiązanie sui generis. Zobaczymy czy uda się jej przetrwać.


ETYMOLOGIA: łac. sui generis – znaczenie jak wyżej.