ODIUM


ZNACZENIE: Uczucie niechęci, niesmaku lub nienawiści do kogoś lub czegoś, na skutek obarczania go winą za coś.


UŻYCIE: Najczęściej słowo odium stosowane jest w zwrocie „zdjąć z czegoś/kogoś odium”. Następuje po nim rzeczownik o negatywnym wydźwięku, określający to, z czym dana osoba/rzecz jest kojarzona, np. odium kłamcy, odium seksizmu, odium zdrady, etc. Zdjęcie z kogoś/czegoś odium oznacza zaprzestanie przypisywania mu negatywnej cechy, z jaką jest kojarzony.


PRZYKŁAD: Już czas, by zdjąć z Pałacu Kultury i Nauki odium komunistycznego molocha i zacząć postrzegać go jako oryginalny symbol stolicy.


ETYMOLOGIA: łac. odisse – nienawidzić.

BERDYCZÓW


ZNACZENIE: Miasto na Ukrainie w obwodzie żytomierskim. Znane z powiedzenia „pisać do kogoś na Berdyczów”.


UŻYCIE: W XVIII w. Berdyczów był ważnym punktem handlowym, w którym jarmarki odbywały się aż 10 razy w roku. Dzięki temu do miasta ściągali kupcy z całej Europy. Z tego czasu pochodzi pierwotne znaczenie wyrażenia „pisać do kogoś na Berdyczów”, spopularyzowane przez kupców. Oznaczało ono dosłownie wysłanie korespondencji do Berdyczowa, jako miejsca największego prawdopodobieństwa odebrania przez kupca listu – bywali w nim średnio co 2-3 miesiące. Współcześnie określenie to zmieniło sens. „Pisać do kogoś na Berdyczów” jest równoznaczne z żartobliwym spławieniem.


PRZYKŁAD: Jestem rozczarowana i zniechęcona brakiem odpowiedzi na wysłane przeze mnie tony CV. Gdybym dostała choć jedną, nawet odmowną… A tak mam wrażenie, że rekruterzy już publikując ogłoszenie myślą: „Piszcie do mnie wszyscy na Berdyczów, i tak wiem, że pracę dam mojemu koledze”.


ETYMOLOGIA: ukr. Berdycziw.