BIOM


ZNACZENIE: Zbiorowisko roślin i zwierząt obejmujące duży, wyodrębniony ekologicznie obszar.


UŻYCIE: Biom to rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i wyróżniającym się świecie zwierzęcym. W ujęciu powszechnie przyjętym biom jest pojęciem abstrakcyjnym, rodzajem kategorii. O zaliczeniu różnych obszarów do tego samego biomu decyduje podobieństwo fizjonomiczne, a nie pokrewieństwo zasiedlających je organizmów.


PRZYKŁAD: Przykłady biomów: Tatry, Amazonia, Bajkał.


ETYMOLOGIA: gr. bios – życie.

KASZALOT


ZNACZENIE: Ssak morski z rzędu wielorybów.


UŻYCIE: Kaszalot to ssak dostarczający ambry, czyli wydzieliny przewodu pokarmowego, stosowanej w przemyśle perfumeryjnym, jako utrwalacz zapachu i olbrotu, czyli rodzaju wosku również stosowanego w kosmetyce. Kaszalot to także potoczne określenie brzydkiej i/lub niezgrabnej niewiasty.


PRZYKŁAD: Poznali się przez Internet, na zdjęciach wyglądała atrakcyjnie. W rzeczywistości okazała się strasznym kaszalotem.


ETYMOLOGIA: port. cachalotte – dosł. ryba wielkogłowa.

MIMIKRA


ZNACZENIE: Upodabnianie się pod względem kształtów i ubarwienia zwierzęcia bezbronnego do gatunku uzbrojonego, np. jadowitego.


UŻYCIE: Mikikra, nazywana też mimikrią, najczęściej dotyczy owadów i ma zadanie obronne. U roślin mimikra to zjawisko upodabniania się roślin do otoczenia, a także upodabniania się kwiatów do samic owadów zapylających.


PRZYKŁAD: Przykładem mimikry jest zachowanie ośmiornicy imitatorki, która potrafi upodobnić się do flądry i węża morskiego.


ETYMOLOGIA: gr. mimikós – naśladujący.

ESTYWACJA VS HIBERNACJA


POPRAWNIE: Estywacja to inaczej sen letni, hibernacja z kolei to sen zimowy. Estywacja jest typowa dla większości organizmów pustynnych oraz tropikalnych na obszarach z ostro wyodrębnioną porą deszczową i suchą, zapadają w nią również niektóre susły. Z kolei w sen zimowy zapadają np. jeże. W obydwu przypadkach zapadnięcie w sen ma ułatwić zwierzętom m.in. przetrwanie okresu niedoboru wody lub pokarmu.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy wywodzą się z łaciny: aestivus to letni, hibernare z kolei oznacza zimować.

WOLIERA


ZNACZENIE: Inaczej ptaszarnia.


UŻYCIE: Woliera to duża klatka na ptaki. Najczęściej jest osobnym pomieszczeniem lub zabudowaną i odgrodzoną częścią pomieszczenia, w której mieszkają ptaki. Woliery często spotykane są w ogrodach zoologicznych.


PRZYKŁAD: Zapragnął zostać hodowcą gołębi. Duży pokój zamienił więc na wolierę.


ETYMOLOGIA: fr voler – latać.